Liên hệ với chúng tôi

Sapa kitchen
06 Xuân Viên - Sapa - Lao Cai - Vietnam
Sapa

0913287368

Vui lòng gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi theo giờ làm việc như sau:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 giờ sáng - 6:00 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9:00 giờ sáng - 8:00 giờ tối

Hoặc gởi thư điện tử cho chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ trả lời bạn vào ngày làm việc kế tiếp.

noithatsunny@gmail.com

Phản hồi